طرح اشتغال‌زایی چهار روستای میبد بررسی شد


با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشداران و جمعی از مسئولین طرح اشتغال‌زایی چهار روستای میبد بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، با حضور «فرزین خادمی» معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، «محمدجواد احمدی» بخشدار مرکزی، «فخرالسادات آقایی» بخشدار بفروئیه و جمعی از مسئولین طرح اشتغال‌زایی چهار روستای میبد بررسی شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گفت: در سال ۹۷ برای چهار روستا سند اشتغال تهیه شد و امسال به دنبال تعیین مشاور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای روستای حسن‌آباد بخش بفروئیه، رکن‌آباد و حجت‌آباد بخش مرکزی و روستای علویه بخش ندوشن سند اشتغال تهیه می‌شود.

فرزین خادمی اظهار امیدواری کرد که با بررسی‌هایی انجام‌شده سندهای اشتغال خوبی برای این روستاها تهیه شود.


آدرس کوتاه :