طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در میبد اجرا می شود


کارشناس حوزه پیشگیری اداره بهزیستی میبد از اجرای طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در آینده نزدیک در کلیه محلات روستایی و شهری شهرستان میبد خبر داد.


به گزارش نارین نیوز ، طالبیان در خصوص اجرای طرح مذکور گفت: طرح  پیشگیری اجتماع محور اعتیاد با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی اعتیاد با کمک موسسات همسو با بهزیستی  میباشد و با اجرای این طرح در  محله های مختلف امیدواریم با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب از آسیبها کم کنیم.
وی گفت: با آموزش های فراگیر در محیط های  مختلف  افراد آسیب پذیر را شناسایی و تحت پوشش کلاسهای آموزشی بیشتر قرار خواهیم داد تا این افراد واکسینه شوند.
طالبیان یادآور شد: اولین سد در برابر اعتیاد خانواده هستند و اگر آنها را آموزش داده و واکسینه کنیم گام مهمی در مسیر پیشگیری از اعتیاد برداشته ایم.
این مسئول گفت: تریبون های نماز جمعه، مساجد، مدارس، دانشگاهها، ادارات، محیط های کارگری همه باید در موضوع پیشگیری وارد کار شوند تا با اطلاع رسانی عمومی شرایط کاهش آسیبها فراهم شود.
آدرس کوتاه :