صدورموافقت اصولي راه اندازي ايستگاه تحقيقات طيورخاص درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، با حضورفرماندارميبد ، دكترروستا رئيس مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي ، مهندس محمدزاده معان اموردام سازمان جهاد كشاورزي ، مهندس شكوهمند كارشناس بخش طيورمركزتحقيقات ، مهندس دشتكيان معاون پژوهشي مركزتحقيقات ، عظيمي دخت مديرجهادكشاورزي ميبد راه اندازي ايستگاه تحقيقات طيورخاص " بلدرچين ، كبك ، قرقاول وشترمرغ " درشهرستان ميبد بررسي شد

دكترروستا رئيس مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان دراين جلسه ازصدورموافقت اصولي ايستگاه ملي تحقيقات طيورخاص درميبد خبرداد وافزود : ازآنجا كه شهرستان ميبد خاستگاه پرورش بلدرچين دركشوراست راه اندازي ايستگاه طيورخاص درسطح ملي درشهرستان ميبد يك ضرورت  است ودراين راستا موافقت اصولي  و واگذاري 12 هكتارزمين براي راه اندازي اين ايستگاه درميبد  انجام شده است

وي جابه جايي ايستگاه قبلي و توسعه ايستگاه تحقيقاتي طيورخاص درميبد واستقاده ازاراضي حاشيه اي وآب وخاك هاي شرب براي تامين تغذيه را ازسياست هاي مركزتحقيقات برشمرد
فرماندارميبد هم در اين جلسه ضمن خيرمقدم گفت :  ازآنجا كه شهرستان ميبد خاستگاه پرورش بلدرچين دركشوراست راه اندازي ايستگاه ملي تحقيقات طيورخاص به خصوص بلدرچين حق شهرستان ميبد است
رجايي درادامه ظرفيت پرورش اسب درشهرستان ميبد را خاطرنشان كرد وافزود : اين ظرفيت هم مي تواند هم زمينه ايجاد اشتغال و هم براي پركردن اوقات فراغت نوجوانان وجوانان را درشهرستان فراهم سازد
مهندس شكوهمند نيزدراين جلسه با اشاره به تاريخچه پرورش بلدرچين درجهان و تحقيقات دراين زمينه گفت : پرورش بلدرچين به سال 1920 دركشورژاپن برمي گردد كه بعدها دردهه هاي 50 و60 تحقيقاتي دراين راستا انجام شد وبعدازآن به كشورهاي اروپايي راه يافت
وي افزود : درحال حاضر17 واحد بهره برداري دركل كشوروجود داردكه 13 واحد آن در استان يزد است و از3 هزارو 6 تن گوشت بلدرچين توليدي دركشور2هزارو 634 تن آن دراستان يزد توليد مي شود
مهندس شكوهمند تصريح كرد : 85 درصد توليد گوشت بلدرچين استان درميبد توليد مي شود وبا توجه به سرعت رشد خوبي كه اين پرنده دارد افراد زيادي ازحاشيه سود بالاي آن بهره مي برند
وي با اشاره به چالش هاي موجود درپرورش اين پرنده دراستان گفت : براي رسيدن به استاندارلازم و توليد بلدرچين با وزن 350 گرم نيازبه كارتحقيقي است كه بايد دراستان به اين امرتوجه جديي صورت گيرد
آدرس کوتاه :