به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد؛

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان میبد به روایت تصویر


همزمان با آغاز گرامی داشت هفته نیروی انتظامی صبحگاه مشترک در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان میبد با حضور فرماندار و مدیران ادارات و نهادها برگزار شد.


آدرس کوتاه :