شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان میبد تشکیل جلسه داد


با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد و سایر اعضا جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، با حضور: فرزین خادمی" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد و سایر اعضا جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان میبد برگزار شد.

" فرزین خادمی " معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد در این جلسه به لزوم تشکیل اتاق فکر و تهیه طرح آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر در شهرستان میبد اشاره نمود.

خادمی پرداختن به این موارد را با توجه به اعیاد در پیش رو و نیز نزدیک شدن ماه محرم اعلام کرد و گفت: تشکیل اتاق فکر و تهیه طرح آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر با تصویب در نشست شورای فرهنگی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در این جلسه، مسئولین ادارات شهرستان نیز به بیان فعالیت‌های انجام‌شده خود پرداختند و ساخت فیلم‌های مستند کوتاه و زمینه‌سازی برای اجرای تئاتر خیابانی در فعالیت‌های فرهنگی از پیشنهادهای مطرح‌شده بود.
آدرس کوتاه :