شورای حفاظت منابع آب شهرستان میبد تشکیل جلسه داد


شورای حفاظت منابع آب شهرستان میبد با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اعضای شورا تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، شورای حفاظت منابع آب شهرستان میبد با حضور "فرزین خادمی" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اعضای شورا در سالن اندیشه فرمانداری شهرستان تشکیل جلسه داد

در این جلسه اجرای پنج‌ساله طرح صددرصدی آب منطقه‌ای و خاموشی 60 روزه چاه‌های کشاورزی مصوب شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندارمیبد در این جلسه با تأکید هوشمند سازی چاه‌های آب گفت: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و کشاورزان، کنتور هوشمند برای چاه‌های کشاورزی نصب و راه‌اندازی شود.

فرزین خادمی به اشاره به تعطیلی خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی از طریق جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به افت شدید سطح آب در دشت یزد -اردکان، خاموشی ۶۰ روزه چاه‌های کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

خادمی با ارائه توضیحاتی در ارتباط با افت شدید سطح آب دشت یزد-اردکان و اجرای طرح پنج‌ساله صددرصدی آب منطقه‌ای؛ بیان داشت: د ر طرح صددرصدی آب منطقه‌ای، مصرف آب به مدت پنج سال به میزان ۵۰ درصد در بخش کشاورزی، ۳۰ در صد در بخش صنعت و ۲۰ در صد جهت آب شرب صورت می‌گیرد.


آدرس کوتاه :