فرماندارميبد

شوراي مشورتي دررفع مشكلات ايثارگران بيش ازگذشته تلاش كند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد در جلسه شوراي مشورتي ايثارگران ، تشكيل اين شورا را درمشاوره به خانواده هاي شهدا وايثارگران مهم وضروري دانست
فرماندارميبد

رجائي درادامه خانواده هاي شهدا وايثارگران را مايه سرافرازي وافتخارملت بزرگ ايران دانست وافزود : شوراي مشورتي بايد با تعامل با همه دستگاههاي اجرايي عملا دررفع مسائل و مشكلات ايثارگران وخانواده هاي معظم شهدا تلاش كند

رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران هم با اشاره به چگونگي اجراي مصوبات اين شورا درحل مسائل ومشكلات خاص ايثارگران گفت : درمان والدين ، مشكلات خاص واشتغال فرزندان شهدا وايثارگران ازمسائلي است كه بايد دراين راستا بيش ازگذشته توجه شود
وي افزود : خانواده شهدا وايثارگران به اندازه كافي درازدست دادن فرزندان خود و اعضاي بدن خود داراي مشكل هستند وبايد حداقل تلاش كرد با مسائل ومشكلات ديگري مواجه نشوند
آدرس کوتاه :