شوراي ثبت احوال با حضورفرمانداردراداره ثبت احوال ميبد تشكيل شد

شوراي ثبت احوال با حضورفرمانداردراداره ثبت احوال ميبد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد در جلسه شوراي ثبت احوال كه دراداره ثبت احوال ميبد تشكيل شد ؛ ازتلاشهاي مسئولين ثبت احوال قدرداني كرد و با اشاره به اهميت ثبت احوال گفت : عملكرد دقيق وبه روزثبت احوال بهترين روش براي به دست آوردن آمارواطلاعات براي سياستگذاران و برنامه ريزان جامعه است
شوراي ثبت احوال با حضورفرمانداردراداره ثبت احوال ميبد تشكيل شد

رجايي افزود : آمارواطلاعات مانند خون دررگ انسان است و همه مسئولين و دستگاهها با استناد به آمارواطلاعات ثبت احوال با برنامه ريزي درست مي توانند  درحل مشكلات جامعه گامهاي موثري بردارند

حسن زارعي رئيس اداره ثبت احوال ميبد هم درابتداي اين جلسه گفت : مهلت ثبت ولادت 15 روزبعدازتاريخ تولد و وفات 10 روزبعدازوفات معين شده است كه ازشهروندان تقاضا مي شود همكاري لازم با اين اداره را داشته باشند
وي درادامه  با ارائه گزارشي با اشاره به آمارحياتي شهرستان ميبد درسال 89 گفت :آمارولادت 2816نفر، وفات 343 نفر، ازدواج 855 نفرو طلاق 13 مورد بوده است
 
آدرس کوتاه :