فرماندارميبد

شهيدان رجايي وباهنر يادآوراخلاص ومردانگي هستند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه هماهنگي برنامه هاي هفته دولت درشهرستان ميبد ، شهيدان رجايي وباهنررا يادآوراخلاص ، مردانگي ، ايثاروفداكاري دانست و سالروزاين دوشهيد گرانقدروهفته دولت را گرامي داشت
فرماندارميبد

رجايي درادامه خاطرنشان كرد : هفته دولت فرصت مناسبي است تا دستگاهها عملكرد وخدمات صادقانه خود را به سمع ونظرمردم برسانند تا مردم بفهمند كه مسئولين نظام چقدردررشد و تعالي جامعه اسلامي وخدمت به مردم درتلاش وتكاپو هستند

فرماندارميبد  ديداربا خانواده هاي شهداي دولت ، ديداربا  خانواده هاي تحت پوشش و معلول ، جمع بندي پروژه هاي قابل افتتاح وارائه آن به استان براي زمانبندي جهت افتتاح ، تشكيل جلسه شواري اداري ، برگزاري محفل انس با قرآن ازسوي اداره تبليغات و تجليل ازمربيان قرآني ، برگزاري نمايشگاه كتاب ومحصولات فرهنگي وقرآني ، برگزاري نشست روحانيون وائمه جماعات، غبارروبي گلزارشهداء وگلباران قبورشهداء ،ارائه ويزيت رايگان به بيماران را بخشي ازبرنامه هاي هفته دولت درشهرستان ميبد بيان كرد وافزود : دستگاهها وارگانهاي دولتي تا دوازدهم شهريورمهلت دارند عملكرد خود را مستندسازي وبه فرمانداري ارسال كنند
رجايي درادامه برتقويت روابط عمومي هاي ادارات تاكيد كرد وافزود : برخي ازدستگاهها با اصحاب رسانه بيگانه اند واين امرباعث مي شود عملكرد مسئولين به درستي به سمع ونظرمردم نرسد
فرماندارميبد رسانه و نشريات را پل ارتباطي بين مسئولين ومردم دانست وافزود : مردم حق دارند ازفعاليت هاي انجام شده درشهرستان با خبرباشند و مسئولين هم دربرابربسياري ازمسائل ومشكلاتي كه مردم مطرح مي كنند بايد پاسخگو باشند
آدرس کوتاه :