با حضور فرماندار ميبد

ششمين جلسه كتابخانه هاي ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : ششمين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان ميبد با حضورحجت الاسلام والمسلمين اعرافي امام جمعه ميبد، رجايي فرماندار،‌رئيس كتابخانه هاي عمومي ميبد وديگراعضا دربيت آيت الله اعرافي برگزارشد .
با حضور فرماندار ميبد


حجت الاسلام والمسلمين اعرافي امام جمعه ميبد دراين جلسه با اشاره به اهميت سرانه كتابخانه ها درجامعه گفت : وجود كتابخانه ها درسطح جامعه ودسترسي به منابع وماخذ علمي وفرهنگي جامعه را به سمت رشد وشكوفايي مي برد .
امام جمعه ميبد سرانه كتابخانه هاي عمومي درسطح شهرستان را مناسب ارزيابي كرد وافزود : كتابخانه مركزي ميبد يكي ازظرفيت هاي خوب شهرستان درراستاي كتاب وكتابخواني است .
حجت الاسلام والمسلمين اعرافي تجهيزكتابخانه مركزي ميبد را نيازضروري شهرستان ميبد دانست وافزود :براي تامين اعتبارتجهيزاين كتابخانه شخصا ازسوي دولت پي گيري خواهد كرد .
وي همچنين تاكيد كرد : شهرداري دراسرع وقت نسبت به آزادسازي زمين هاي اطراف وراه دسترسي به كتابخانه مركزي اقدام كند .
غلامرضا كارگررئيس كتابخانه هاي عمومي ميبدهم گفت : شهرستان ميبد با 10 هزارمترمربع فضاي فيزيكي براي هريكصد نفر9 مترمربع  رتبه نخست كشوررا به خود اختصاص داده است .

وي افزود : درحال حاضر7 هزارنفردرشهرستان ميبد عضو كتابخانه هاي عمومي هستند .

آدرس کوتاه :