شست مسئولین شهر بفروئیه بامردم در مسجد انصار


شست مردمی بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بفروئیه از توابع شهرستان میبد در مسجد انصار این شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، نشست مردمی شهردار شهر بفروئیه، همراه با ارائه گزارش عملکرد شهرداری با حضور مردم شریف بفروئیه،"محمد اسماعیلی " بخشدار و اعضای شورای اسلامی در مسجد انصار بفروئیه برگزار شد.

در ابتدای جلسه "محمد اسماعیلی" بخشدار بخش بفروئیه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده توسط دولت، شهرداری و مسائل روز ارائه نمودند.

" طباطبائی" شهردار شهر بفروئیه، ضمن ارائه گزارش از عملکرد شهرداری، ترقی و پیشرفت شهر را درگرو همکاری و مشارکت همشهریان در همه زمینه‌ها دانست و از همه مردم بفروئیه تقدیر و تشکر کرد.

لازم به ذکراست که عملکرد شهرداری به‌صورت پخش تصویری و تشریح عملکرد توسط شهردار محترم انجام گرفت.


آدرس کوتاه :