شرکت تعاونی بانوان در میبد تشکیل شد


نخستین جلسه تشکیل شرکت تعاونی بانوان کارآفرین میبد با حضور فرماندار این شهرستان و گروه ها واقشار مختلف بانوان برگزار و راههای مشارکت بانوان درعرصه گردشگری و اقتصاد و حمایت از آنها بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندار میبددراین جلسه با اشاره به نقش بانوان درعرصه های  مختلف تولید واقتصاد و صنعت گردشگری گفت:امروز مشارکت بانوان درعرصه های مختلف اقتصادی کمک بزرگی برای اقتصادکشور و جامعه است .

حسین فلاح افزود:درشهرستان میبد که شهرتاریخی وگردشگری محسوب می شود ورود بانوان درمشاغل صنایع دستی و خانگی ،زیلو بافی ،کاربافی ،چرم و تابلو فرش و مشاغل دیگر رونق اقتصادی خوبی را به ارمغان آورده است .

خانم خواجه پور مشاورامور بانوان فرماندار میبد هم گفت:بالغ بر3هزار نفر از بانوان شهرستان میبد تحت پوش بیمه تامین اجتماعی هستند ودربخش های مختلف تولید، خدمات ومشاغل خانگی کار می کنند .

خانم خواجه پور هدف از ایجادشرکت تعاونی بانوان در شهرستان میبد را شناسایی ظرفیت ها وپتانسیل های بانوان و ارائه خدمات وتسهیلات براساس نوع فعالیت به آنها عنوان کرد وافزود: با توجه به فعالیت بانوان شهرستان میبد در رشته های مختلف ازجمله سفال ،چرم ،کاربافی ،زیلو بافی،روغن گیری و مشاغل خانگی و شناسایی فعالین و ساماندهی آنها قرار شد شرکت تعاونی بانوان در شهرستان میبد ایجاد شود .

وی گفت:با توجه به پتانسیل هایی که شهرستان میبد در بخش گردشگری دارد؛ازتمام گروه و اقشاردعوت کردیم تا درگام های بعدی بانوان را دررسیدن به اهدافشان و معرفی شان به بخش های مختلف ،ارتقاء فعالیت های گردشگری و استفاده از تسهیلات دولتی و ایجاد مکان های مناسب درحوزه گردشگری داخلی وخارجی آنها را مورد حمایت قرار دهیم .


آدرس کوتاه :