سومین نشست هماهنگی برگزاری جشن ملی زیلو میبد


سومین نشست هماهنگی برگزاری جشن ملی زیلو شهرستان میبد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از مسئولین در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، سومین نشست هماهنگی برگزاری جشن ملی زیلو شهرستان میبد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از مسئولین در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.

"علیرضا ابوالحسنی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد در این نشست اهمیت هنر صنعت زیلو را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه میبد مهد زیلو است درصدد هستیم تا آن را به‌حق خود برسانیم و زمینه ثبت ملی‌اش را فراهم نماییم.

در سومین نشست هماهنگی برگزاری جشن زیلو در میبد، کمیته اجرایی، تبلیغات، تدارکات و پشتیبانی با هماهنگی دستگاه‌های شهرستان تشکیل شد و در خصوص احداث میدانی به نام زیلو، طراحی المان‌هایی از زیلو در سطح شهر میبد و برگزاری جشن ملی زیلو، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.


آدرس کوتاه :