گزارش تصویری؛

سومین جلسه پاسخگویی فرماندارمیبد و مسئولین ادارات با مردم برگزار شد


سومین جلسه پرسش و پاسخ با مردم در آستان امامزاده بی بی خدیجه خاتون برگزار شد.


آدرس کوتاه :