سومين مرحله مسابقه تفسيرنورالهدي درميبد برگزارشد

سومين مرحله مسابقه تفسيرنورالهدي درميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،با حضور فرماندارسومين مرحله مسابقه تفسيري نورالهدي همزمان باسراسركشوربا حضور88 نفرازخواهران و برادران دردبيرستان صادقيان فيروزآباد ميبد برگزارشد
سومين مرحله مسابقه تفسيرنورالهدي درميبد برگزارشد

هدف ازبرگزاري اين مسابقات ، ترويج فرهنگ قرآن دربين اقشارجامعه مي باشد

لازم به ذكراست : ميبد بعدازمركز استان با 88 نفرشركت كننده رتبه دوم را ازلحاظ تعداد شركت كننده به خود اختصاص داد
آدرس کوتاه :