سومين دوره انتخابات مجامع جمعيت هلال احمرجمعه 22 ارديبهشت برگزارمي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه توجيهي سومين دوره انتخابات مجامع جمعيت هلال احمرشهرستان ميبد با حضورفرماندارميبد ، نماينده جمعيت هلال احمراستان ، مديرعامل جمعيت هلال احمرميبد واعضاي آن درسالن اجتماعات فرمانداري ميبد برگزارشد

بناء مديرعامل جمعيت هلال احمرشهرستان ميبد درجلسه توجيهي سومين دوره انتخابات مجامع جمعيت هلال احمركه جمعه 22 ارديبهشت ماه درسراسركشوربرگزارمي شود گفت : كساني مي توانند درمجمع هلال احمرراي بدهند كه سابقه فعاليت و عضو جمعيت هلال احمرباشند

وي افزود : انتخابات جمعيت هلال احمرمانند ديگرانتخابات داراي ستاد اجرايي و هيئت نظارت است ودرشهرستان ميبد ازبين 9 كانديد ، 6 نفربه عنوان شوراي اجرايي و 2 نفربه عنوان بازرس هم اصل وهم البدل انتخاب خواهند شد
بناء با اشاره به فلسفه وجودي جمعيت هلال احمرگفت : بي طرفي ، بي غرضي وعدم جانب داري سرلوحه جمعيت هلال احمراست وهمه كساني كه به عنوان كانديداي اين دوره شركت كرده اند ازافراد خوشنام و قابل قبول شهرستان هستند
محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم بربرگزاري انتخابات سالم وقانونمند تاكيد كرد وافزود : اعضاي جمعيت هلال احمربايد باوركنند كارارزشمندي برعهده آنها گذاشته شده است و بستري براي شناخت انسانهاي توانمند و جوانان خوش استعداد درحوزه مديريتي است تا با آموزش و تجاربي كه بدست مي آورند بتوان ازاين ظرفيت ها بهره برد
دكترحرازي نماينده جمعيت هلال احمرشهرستان هم دراين جلسه با اشاره به جايگاه انتخابات شوراهاي اجرايي درپيشبرد ارتقاءجمعيت هلال احمردرشهرستانها وبه مراتب استان برهمكاري عوامل اجرايي و نظارتي دربرگزاري هرچه باشكوهتروسالم انتخابات تاكيد كرد
گفتني است : 5879 عضو فعال درجمعيت هلال احمرشهرستان ميبد وجود دارد
آدرس کوتاه :