سومين جلسه هماهنگي و برنامه ريزي ستاد انتخابات شهرستان ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد سومين جلسه هماهنگي و برنامه ريزي ستاد انتخابات شهرستان ميبد با حضور فرماندار، دبير و اعضاي ستاد انتخابات شهرستان برگزار شد

فرماندارميبد در اين جلسه گفت : امروزبه بركت نظام جمهوري اسلامي ، ملت بزرگ ايران به طورمستقيم مسئولين كشوررا انتخاب مي كنند وهرچه اين انتخاب دقيق ترباشد پيامد مثبتي درسعادت جامعه مي تواند داشته باشد

رجايي انتخابات را مهمترين اولويت برنامه شهرستان بيان كرد و افزود : مجموعه ستاد انتخابات شهرستان بايد زمينه حضورحداكثري مردم را درپاي صندوق هاي راي فراهم كنند تا مردم با آرامش واطمينان به كانديداي مورد نظرخود راي دهند
محمدرضا رجايي تاكيد كرد : همه كساني كه صلاحيت شان ازسوي شوراي نگهبان تاييد مي شود محترم هستند و  كساني كه درستاد انتخابات شهرستان فعاليت مي كنند حق حضوردرهيچ ستاد انتخاباتي را ندارند 
وي افزود :  اميدواريم مجلس نهم قويترين ، كارآمدترين وولايتمدارترين مجلس باشد
فرماندارميبد با اشاره به جريان فتنه سبزگفت : متاسفانه انتخابات كه درهردوره باعث پتشوانه و استحكام نظام بود ؛ جريان فتنه سبزروزنه ورود استكباررا فراهم ساخت و صحنه انتخابات فرصتي براي به چالش كشاندن نظام اسلامي ازسوي عوامل خارجي ، داخلي و استكبارشد .
رجايي تصريح كرد : استكباربراي انتخابات برنامه ريزي كرده است و درصدد است اگرانتخابات با حضورحداكثري برگزارشد برنامه تقلب و اگربا حضوراندك مردم برگزارشد خود نظام را زيرسوال ببرد
رجايي خاطرنشان كرد: بيداري اسلامي وجنبش وال استريت ابرقدرت غرب را به جد به چالش كشيده است واين بيداري بايد تداوم داشته باشد
گفتني است : ثبت نام كانديداهاي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از3 دي ماه سال جاري آغازوفعاليت ستاد انتخاباتي دركشورشروع مي شود
 
در پايان اعضاي ستاد انتخابات نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص برگزاري هرچه با شكوه تر انتخابات بيان كردند
 
 
 

آدرس کوتاه :