سومين جلسه ستاد سيمرغ شهرستان برگزار شد

سومين جلسه ستاد سيمرغ شهرستان برگزار شد


آقاي رجائي فرماندار ميبد در اين جلسه گفت: اقدامات انجام شده در سه دهه پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تحولات شگرف ايجاد شده در اين دوره بايد به نسل جوان منتقل شود .
سومين جلسه ستاد سيمرغ شهرستان برگزار شد

وي افزود معرفي دستاوردهاي انقلاب اسلامي به نسل جوان باعث پايداري بيشتر نظام مي شود و ما بايد سعي كنيم علاوه بر معرفي عملكرد نظام مقدس جمهوري اسلامي دستاوردهاي والاي آن را نيز به نسل جديد منتقل كنيم .

وي اظهار داشت گمراهي جوانان و گرفتار شدن آنها در دام تبليغات غرب به علت سستي و ضعف ما در انتقال و تبيين دستاوردهاي انقلاب به نسل جوان است .

در ادامه در مورد تشكيل 20 كميته ستاد سيمرغ و مسئولين كميته ها بحث و تبادل نظر گرديد و نهايت مقرر گرديد اين ستاد در قالب 5 كميته اصلي فرهنگي هنري-نمايشگاه صنعتي و عمراني- نمايشگاه فرهنگي – زنان و پشتيباني و ارزيابي فعاليت نمايد و همچنين آقاي اكبر دهستاني به عنوان نماينده تام الاختيار فرماندار در ستاد سيمرغ شهرستان معرفي گرديد .

آدرس کوتاه :