فرماندار ميبد :


وي هدف اصلي از تهيه و تدوين اين سند را جلوگيري از مديريت سليقه اي دانست و بيان داشت : بعد از 35 سال از انقلاب منطقا مي بايست شهرستان همانند كشور و استان داراي يك سند راهبردي مي بود . حركت بر مبناي مشخص و سندهاي راهبردي باعث جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي بي جهت دوري شود . رجائي اشاره داشت :  متأسفانه استان يزد به استان كارگري تبديل شده  البته قبلا احتياج به اين امر داشت ليكن ادامه اين روند نه عقلاني است و نه منطقي لذا هم مسئولان استاني و هم سياست گذاران شهرستاني بايد رويكردشان را تغييير بدهند و گرنه خيانت به استان و مردمان آن مي باشد . وي اضافه كرد : ما در شهرستان و حتي در منطقه فرد بيكار، با تحصيلات ديپلم و پائين تر نداريم . و افزايش كارخانه جات نظير فولاد و كاشي و آجر موجب افزايش سنگين مهاجرت از استانهاي ديگر مي شود . وي تصريح كرد : يكي از مشكلاتي كه به خاطر مهاجرت با آن مواجه هستيم تعارض فرهنگي و به چالش كشيده شدن فرهنگ دارالعباده است . و اين منطقي نيست كه ما از ميراث گرانسنگ گذشتگان دفاع ننمائيم و دستگاههاي فرهنگي هم خوب عمل نكردن و در پاسداشت ميراث غني گذشتگان موفق نبودند .  
فرماندار ميبد :


وي هدف اصلي از تهيه و تدوين اين سند را جلوگيري از مديريت سليقه اي دانست و بيان داشت : بعد از 35 سال از انقلاب منطقا مي بايست شهرستان همانند كشور و استان داراي يك سند راهبردي مي بود .
حركت بر مبناي مشخص و سندهاي راهبردي باعث جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي بي جهت دوري شود .
رجائي اشاره داشت :  متأسفانه استان يزد به استان كارگري تبديل شده  البته قبلا احتياج به اين امر داشت ليكن ادامه اين روند نه عقلاني است و نه منطقي لذا هم مسئولان استاني و هم سياست گذاران شهرستاني بايد رويكردشان را تغييير بدهند و گرنه خيانت به استان و مردمان آن مي باشد .
وي اضافه كرد : ما در شهرستان و حتي در منطقه فرد بيكار، با تحصيلات ديپلم و پائين تر نداريم . و افزايش كارخانه جات نظير فولاد و كاشي و آجر موجب افزايش سنگين مهاجرت از استانهاي ديگر مي شود .
وي تصريح كرد : يكي از مشكلاتي كه به خاطر مهاجرت با آن مواجه هستيم تعارض فرهنگي و به چالش كشيده شدن فرهنگ دارالعباده است . و اين منطقي نيست كه ما از ميراث گرانسنگ گذشتگان دفاع ننمائيم و دستگاههاي فرهنگي هم خوب عمل نكردن و در پاسداشت ميراث غني گذشتگان موفق نبودند .  
آدرس کوتاه :