سرپرست جديد دانشكده علوم ومعارف قرآن كريم ميبد معرفي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،با حضوردكترراغبي رئيس دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم ، حجت الاسلام حاتمي مديركل اوقاف وامورخيريه استان ، فرماندارميبد و جمعي ازمسئولين ادارات اززحمات وتلاش هاي حجت الاسلام غلامرضا زارع مهرجردي قدرداني و سيد مصطفي موسوي به عنوان سرپرست جديد دانشكده علوم ومعارف قرآن كريم شهرستان ميبد معرفي شد

حجت الاسلام دكترراغبي رئيس دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم دراين مراسم خدمت درعرصه هاي آموزش ، پژوهش ، فرهنگ و خدمات دراين دانشكده ها را توفيقي ازسوي خداوند دانست

حجت الاسلام دكترراغبي گفت :  راه اندازي دانشگاه علوم ومعارف قرآن درنظام جمهوري اسلامي، اهميت علوم ومعارف قرآني را مي رساند
رئيس دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم گفت : برخلاف دانشگاهها ومراكزآموزش عالي به دنبال افزايش حساب شده وارتقاء كيفي دردانشكده ها هستيم
وي  تصريح كرد : دردانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم به دنبال رشته هاي جديد ومورد نيازجامعه كه بتواند تحول علوم انساني كه مقام معظم رهبري برآن نظردارد هستيم و درصورت تصويب ميان رشته هاي جديد ، دانشكده علوم قرآني ميبد ازاين رشته ها بهره مند خواهد بود
فرماندارميبد هم دراين مراسم ضمن خيرمقدم با اشاره به ظرفيت ها وامكانات دانشكده علوم ومعارف قرآن كريم ميبد خواستارارتقاء كيفي ، افزايش وتنوع رشته ها دراين دانشكده شد
وي هجمه هاي نرم دشمن را خاطرنشان كرد و افزود :متاسفانه گاهي چهره ظاهري برخي ازنوجوانان وجوانان نشان مي دهد كه با فرهنگ وهويت غني اسلام آشنا نيستند

رجايي تاكيد كرد : دانشكده علوم ومعارف قرآن كريم بايد با تعامل با مراكزآموزش عالي به سمت تحصيلات تكميلي و پژوهش گام بردارد

آدرس کوتاه :