اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور

ستاد انتخابات كشور اولين اطلاعيه در خصوص داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را منتشر كرد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، اولين اطلاعيه ستاد انتخابات كشور براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور

به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند با توكل به خداوند متعال و عنايات حضرت ولي عصر (عج) انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 12/12/ 1390 برگزار مي شود و زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي از تاريخ 3 /10/ 1390 به مدت يك هفته تعيين گرديده است .
در اجراي تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مراتب زير اعلام مي گردد: با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :
الف اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
1- رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي .
2- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي .
3- مشاورين معاونين رئيس جمهور .
4- رؤساي دفاتر سران سه قوه .
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
6- معاونين و مشاورين وزرا .
7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا .
8- اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .
9- رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي .
10- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي .
11- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي .
12- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي .
13- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي .
14- رؤسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور .
15- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .
16- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .
17- استانداران .
18- معاونين و مشاورين استانداران .
19- فرمانداران .
20- بخشداران .
21- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري .
22- رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي .
23- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي .
24-اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها .
25- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد .
26- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي .
27- رؤسا و سرپرستان بنيادهاي ( مستضعفان ، شهيد ، ١٥ خرداد ، مسكن ) ، كميته امداد امام خميني(ره) ، نهضت سواد آموزي ، سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ، معاونين و مشاورين آنان .
28- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات .

ب اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
1- ائمه جمعه دائمي .
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها .
3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان .
4- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان .
5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانه اي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان .
6- رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .
7- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان .
8- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان .
9- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان .
10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .

ج اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود .
به موجب تبصره يك اين ماده كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي « الف وب » مشمول اين ماده مي باشند كه تشخيص همطرازي با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مي باشد.
براساس تبصره 2 ماده 29 كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا
مي باشد .
همچنين كليه اشخاصي كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بوده و مشمول
موضوع اين ماده و تبصره 5 آن مي باشند، مي بايست بر اساس تبصره 3 ماده فوق از تاريخ 3/ 3/ 1390 حداكثر به مدت يك ماه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي « الف و ب » ماده 29 را از مراجع مربوطه دريافت نمايند.
مطابق تبصره 4 ، جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد .
در پايان يادآور مي شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت نام مي بايست گواهي
رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده را كه در تاريخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمايند و قبول استعفا بعد از مدت تعيين شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.
ستاد انتخابات كشور

آدرس کوتاه :