امام جمعه ميبد :

ستادهاي انتخاباتي بر موازين و منشور اخلاقي انتخاباتي پايبند باشند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد آيت الله اعرافي بر حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات تأكيد نمودند .
امام جمعه ميبد :


ايشان در خصوص انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيان داشتند : شوراي اسلامي شهر و روستا بايد هدفش زمينه رشد شهر اسلامي باشد ، وي ضمن تقدير از زحمات شوراهاي ادوار گذشته اظهار اميدواري نمودند شوراي چهارم شوراي موفق تري باشد .
امام جمعه ميبد خواستار بسيج امكانات در جهت حضوري هوشمندانه مردم در عرصه انتخابات شد و گفت : ادارات ، مساجد ، صنايع ، بسيج كارگري ، ورزشكاران ، دانشگاهها ، آموزش و پرورش ، دانشگاهها ، اتحايه ها و اصناف بايد در اين امر مهم بسيج شوند .

رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد تسريح كرد : شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد از ستادهاي انتخاباتي مي خواهد بر موازين و منشور اخلاقي انتخاباتي پايبند بوده و مي بايست در همه زمينه ها جوانب كار انتخابات را رعايت نمايند .

آدرس کوتاه :