سايت كامپيوترحوزه علميه قديم ميبد افتتاح شد

سايت كامپيوترحوزه علميه قديم ميبد افتتاح شد


با حضور حجت الاسلام والمسلمين اعرافي ، فرماندار وجمعي ازطلاب وروحانيون ، سايت كامپيوتر حوزه علميه قديم ميبد افتتاح شد
سايت كامپيوترحوزه علميه قديم ميبد افتتاح شد
 امام جمعه ميبد تاكيد كرد : روحانيت وقتي مي تواند موثرباشد كه هم علم بالايي داشته باشد و هم درمتن جامعه حضورداشته باشد و صاحب فكروايده و طرح باشد .
 حجت الاسلام والمسلمين اعرافي  دراين مراسم با گرامي داشت سالروزشهادت شهيد آيت الله سيد محمد باقرصدر و شهيد مطهري ، اين دو عالم را از شخصيت هاي بزرگ علمي برشمرد و افزود : شهيد صدر نابغه و دانشمند كم نظير و صاحب فكر بود كه حوزه و روحانيت و علم ودين را از حجره ها به متن جامعه عراق  آورد و حوزه نجف را وصل مردم و جامعه عراق كرد .
وي تاكيدكرد: درسال همت مضاعف و كارمضاعف بايد سطح روحانيت ارتقاء پيدا كند و برنامه هاي علمي واخلاقي و معرفتي خود را بالا ببرند .
حجت الاسلام والمسلمين  اعرافي همچنين افزود : روحانيت بايد در مساجد و تكايا پاسخگوي مردم درهمه مسائل و احكام ديني جامعه باشند و درجبهه جديد ترويج فرهنگي و ديني شهر تلاش كنند.
 لازم به ذكراست ؛ كافي نت حوزه قديم ميبد توسط خيرنيكوكار حاج حسين محمدي ركن آبادي پدرشهيد ماشا الله و عباسعلي محمدي ركن آبادي  با هزينه بالغ برسه و نيم ميليون تومان و با 6 دستگاه سيستم كامپيوتر راه اندازي شده است .
آدرس کوتاه :