معاون فرماندار ميبد :

سايت جديد گردشگري در نوروز امسال به بهره برداري خواهد رسيد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه شوراي گردشگري با حضور تمام شهرداران و بخشداران و اعضاي تاثيرگذار ، از جمله شركتهاي عمومي شهر كه در بحث گردشگري نقش داشتند و تاثير گذار بودند برگزارگرديد
معاون فرماندار ميبد :


مهندس فلاح معاون فرماندار ميبد در خصوص برگزاري اين جلسه بيان داشت :  گردشگري يكي از راهكارهاي برون رفت شهرستان از مسائل اجتماعي و سياسي و آلودگي هاي موجود در شهر و عمده بحثهاي مثل اشتغال افراد شاخص و استفاده از پتانسيلهاي موجود در شهرستان كه در اين راستا ما بايد تلاش كنيم كه به گردشكري بعنوان يك صنعت پاك ،سبز و بسيار درآمدزا نگاه كنيم .
 وي ادامه داد :  شهر را بايد به سمت توسعه گردشگري پيش ببريم . در اين كارگروهي تشكيل داديم  گامهاي اوليه معرفي و شناخته شد . در اين بخش كارها به 6 گروه تقسيم شد : معرفي و تبليغات - بازسازي و بهسازي – آماده سازي ساختار امامزادگان در راستاي توسعه گردشگري مذهبي كه در محدوده بازسازي و تاريخ سازي در عرصه شهدا و آثار افتخاري شهرستان - اسكان موقت و دائم و در نهايت سايتهاي اصلي گردشگري   شهرستان .
 وي از رشد بازديدها در ايام نوروز اشاره نمود و افزود : در بحث گردشگري مجموعه خواسته هاي ما در نورزو 92 تحقق يافت . توسعه آمار دو و نيم ميليون نفر بازديد در شهرستان و 24000 نفر اسكان با رشد 300 درصدي يك ارزش و الگو براي شهرستان ما بود و براي اينكه اين كار شتابان ادامه داشته باشد يكسري دستورات ارائه شد .
از جمله برنامه هاي ارائه شده : ساماندهي مسيرهاي قبلي – معرفي كليه  شهر بصورت هميشگي نه فقط در نوروز در محورهاي سنتو و در محور كمربندي شرق - تبليغ از طريق بروشور شهرستان – پيگيري در راستاي معرفي شهرستان در فضاي مجازي جزء كارهاي فرهنگي و تبليغاتي بود كه در دستوركار شهرداران و بخشداران قرار گرفت ، بازسازي و بهسازي مسيرهاي دسترسي شامل محور اصلي دسترسي ما مسير سايت سفالگران – بلوار مجموعه سايت موزه هاي شهرموزه سفال و حتي دسترسي هاي بسمت امامزادگان شهر هم در دستور كار قرار گرفت .
ايشان از معرفي شهرستان در عرصه فرهنگ و شهادت گفت و تصريح كرد : از جمله ديگر تصميمات اتخاذ شده معرفي شهرسان درعرصه فرهنگ شهادت و ايثار و همچنين معرفي  روستاي نمونه شهادت هم بود كه در دستور كار شوراها قرار گرفت. آماده سازي كليه امامزادگان براي استقبال از نوروز و پيگيري جلسات آن در فرمانداري .
وي در خصوص اسكان موقت مسافران گفت : در راستاي اسكان موقت در پاركها و بوستان ها و امامزاده ها با هماهنگي لازم در شهرداري براي بهسازي محوطه هاي مدارسي كه قرار است در نوروز اسكان داشته باشيم در دستور كار قرار گرفت و از هم اكنون براي نوروز بتوانيم برنامه ريزي داشته باشيم .
وي در پايان از راه اندازي سايت جديد قلعه بارجين خبر داد كه در سال جاري به عنوان يكي از سايتهاي گردشگري شهرستان معرفي خواهد شد و همچنين بروشور واحدي در ميبد زير نظر فرمانداري و با مشاركت شهرداري ، بخشهاي الحاق شده ندوشن و بفروئيه و همكاري اسپانسرها تهيه و توضيع خواهد شد .  
آدرس کوتاه :