معاون فرماندارميبد :

ساماندهي وضعيت شير در شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در جلسه شوراي سلامت در خصوص شير و توزيع آن و همچنين خطرات و تهديدات اين ماده بحث و تبادل نظر انجام شد .
معاون فرماندارميبد :


فلاح معاون فرماندار در خصوص تصميمات گرفته شده در اين خصوص بيان داشت : با توجه به توليد و توزيع روزانه 8 تن شير در دامداريهاي محلي ، مقرر گرديد در جهت پخش بهداشتي شير از دو شركت مرصاد و دامداران حمايت لازم صورت گيرد . در اين خصوص چندين پروانه توزيع شير صادر خواهد شد و تنها در اين مراكز كه در سند چشم انداز پيش بيني شده و با تأييد مركز بهداشت خواهد بود  شير محلي توزيع مي گردد .

مهندس فلاح در خصوص چگونگي نظارت بر اين مراكز اظهار داشت : اين مراكز تحت نظارت ، حمايت و كنترل مركز بهداشت ، دامپزشكي و شوراي اصناف ايجاد خواهد شد و شير به صورت بهداشتي و با قيمت مناسب عرضه خواهد شد . وي افزود واحدهاي توزيع شير غير بهداشتي در سطح شهر با راه اندازي اين مراكز جمع آوري خواهد شد . اطلاع رساني فرهنگ سازي اين كار برعهده مركز بهداشت خواهد بود .  

آدرس کوتاه :