ساماندهي مهمانشهر ميبد تا سه ماه آينده


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد طي نشستي با حضور هادي نسب مديركل اتباع استان يزد در خصوص مسائل مختلف اتباع در شهرستان ميبد بحث و گفتگو نمودند .


 اسكان تمامي اتباع در مهمانشهر ، راه اندازي كيوسك نگهباني مهمانشهر ، برچيده شده دفتر اتباع در شهيديه از مكان فعلي و انتقال به مهمانشهر ، از جمله مواردي بود كه  در اين جلسه مطرح و به تصويب رسيد .
آدرس کوتاه :