ساماندهي آب انبارهاي بفروئيه دردستوركاركميته فني طرح هاي عمران بخش مركزي ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، ساماندهي ومرمت آب انبارها و اجراي ميدان ورودي بفروئيه ازسمت كمربند غربي دردستوركاركميته فني طرح هاي عمراني بخش مركزي قرارگرفت

درنخستين نشست كميته فني طرح هاي عمراني روستايي كه با حضورمعاون فرماندارميبد ، بخشدارمركزي ، دهياربفروئيه ، مسئول شركت تعاوني دهياري هاي ميبد وحسابداروناظرفني دهياري درفرمانداري ميبد برگزارشد ؛ درخصوص ساماندهي و مرمت آب انبارهاي بفروئيه و اجراي ميدان ورودي بفروئيه ازسمت كمربند غربي بحث وتبادل نظرشد

دراين نشست مقررشد :  ساماندهي ومرمت آب انبارها با مشاركت دهياري واداره ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري و اجراي ميدان ازسوي دهياري انجام شود
گفتني است : بيش از40 آب انباردرروستاي بفروئيه وجود دارد كه درحال حاضر3 آب انباردردستوركارساماندهي ومرمت قرارگرفته است
آدرس کوتاه :