معاون فرماندار ميبد

ساباط فيروز آباد احياء مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار طي بازديدي از مجموعه ساباط و مسجد جامع فيروزآباد گفت : طي اين بازديد هماهنگي لازم در راستاي تهيه طرح ميراثي جهت مرمت و احياي ساباط فيروز آباد به عمل آمد و مقرر گرديد كليه تعميرات تحت نظارت ميراث فرهنگي انجام شود .
معاون فرماندار ميبد


وي افزود : در اين طرح كه با همكاري هيات امناء هيات حسيني فيروز آباد  ، ميراث فرهنگي و با نظارت فرمانداري صورت مي گيرد  برنامه مرمت اين اثر و حفظ ساباط در دستور كار قرار بگيرد .

در اين مجموعه ساماندهي ساباط ، مسجد جامع و آب انبار  با نگاه ميراثي انجام خواهد شد .

آدرس کوتاه :