زنگ پيوند اوليا ومربيان درمدرسه راهنمايي سميه شهرستان ميبد نواخته شد

زنگ پيوند اوليا ومربيان درمدرسه راهنمايي سميه شهرستان ميبد نواخته شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد ، زنگ پيوند اوليا ومربيان با حضورمديرآموزش وپرورش ، فرماندارو جمعي ازمسئولين و اوليا دانش آموزان درمدرسه راهنمايي دخترانه سميه شهرستان ميبد نواخته شد
زنگ پيوند اوليا ومربيان درمدرسه راهنمايي سميه شهرستان ميبد نواخته شد

سيد حسين اسعدي دراين مراسم ضمن خيرمقدم و تبريك هفته پيوند اوليا ومربيان به خانواده ها ودانش آموزان ومربيان مدارس ، موفقيت هاي كنكوردانش آموزان شهرستان ميبد در14 سال پياپي را خاطرنشان كرد و گفت : تنها راه موفقيت دانش آموزان ارتباط اوليا با مربيان است واميدواريم خانواده ها ارتباط مستمري با مربيان مدارس داشته باشند

فرماندارميبد هم دراين مراسم هفته پيوند اوليا ومربيان را گرامي داشت وافزود: اوليا ومربيان دوعامل مهم وحساس درتربيت وتعيين سرنوشت دانش آموزان درجامعه هستند
رجايي با بيان اينكه پدرها و مادرها آموزگاران درخانه هستند افزود : اوليا بايد بسترتربيت را براي معلمان فراهم كنند
وي تاكيد كرد : اگرتعامل درست ومستمربين مدارس وخانواده ها باشد اين دانش آموزان افتخارآفرين نظام خواهند بود
فرماندارميبد درادامه با اشاره به تهاجم نرم فرهنگي استكبارگفت : امروزه استكبارجهاني با راه اندازي صدها كانال ماهواره اي وبا هنرهاي روانشناسي وجامعه شناسي و با محتواي ضد ارزشهاي اسلامي درصدد است دين اخلاق وعفت ما را لكه داركند وبايد خانواده ها درمحيط خانه و مدرسه پيوسته مراقب فرزندان خود باشند
آدرس کوتاه :