زنگ شكوفه ها درمدارس ميبد نواخته شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همزمان با سراسركشورزنگ شكوفه ها با حضورعباس پورنماينده وزيرآموزش وپرور درپروژه مهر، فرماندارميبد ، مديرومعاونين آموزش وپرورش ميبد درمدارس ميبد نواخته شد

سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش بازگشايي مدارس وآغازسال تحصيلي جديد را به اوليا ودانش آموزان تبريك گفت وافزود : امروز1500 دانش آموزابتدايي درشهرستان ميبد وارد كلاس درس شدند

سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش ميبد آغازسال تحصيلي جديد وبازگشايي مدارس را به اوليا ودانش آموزان تبريك گفت و با اشاره به موفقيت هاي آموزش وپرورش ميبد دركسب رتبه هاي اول كنكور، شوراي فرهنگ عمومي دراستان ، مقام اول حفظ قرآن ، راهيان نور، آمادگي دفاعي ، گروه معارف اسلامي درسال گذشته افزود : ازشنبه اول مهرماه بيش از15 هزاردانش آموزدرسه مقطع وپيش دبستاني درشهرستان ميبد راهي كلاس هاي درس مي شوند كه اميدواريم سال پرباري را داشته باشيم
محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم درمراسم جشن شكوفه هاي شهرستان ميبد بازگشايي مدارس را به دانش آموزان تبريك گفت وافزود : سرنوشت نوجوانان وجوانان دردست آموزش وپرورش ومعلمان دلسوزوفداكاراست وزماني اين دانش آموزان مي توانند براي انقلاب اسلامي وخانواده ها افتخارآفرين باشند كه اوليا ومربيان دركنارآموزش وپرورش قراربگيرند
فرماندارميبد تصريح كرد : خانواده ها بايد به طورمرتب وضعيت تحصيلي واخلاقي فرزندان خود را با حساسيت تعقيب كنند تا بفهمند چه ميزان فرزندشان درمدرسه ازلحاظ تعليم وتربيت ارتقاءپيدا كرده است
رجايي افزود : ازانجا كه والدين نقش اثرگذاروسرنوشت سازدرمراحل شكل گيري شخصيت فرزندان خود ازنونهالي تا جواني برعهده دارند  بايد ازاين نقش مهم  غافل نمانند
فرماندارميبد به خانواده ها توصيه كرد : اگرمي خواهيد فرزندانتان آينده روشن و سعادتمندي را داشته باشند بايد دركنارمعلمان دلسوزنقش سازنده خود رايفا كنيد

 

آدرس کوتاه :