با حضور معاون فرماندار :

زنگ سلامت در شهرستان ميبد به صدا درآمد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به مناسبت هفته بهداشت و در راستاي ترويج فرهنگ بهداشت و سلامت در جامعه معاون فرماندار با حضور در مجتمع آموزشي فاطميه زنگ سلامت را به صدا درآورد .
با حضور معاون فرماندار :


با توجه به شعار بهداشت جهاني با عنوان  فشار خون را جدي بيگيريم و لزوم آگاهي اقشار مختلف جامعه در خصوص اين بيماري و چگونگي پيشگيري از آن برنامه تبليغاتي در اين زمينه در مدارس كل كشور صورت مي پذيرد .
به همين منظور در مراسم  صبگاه دانش آموزان اسعدي مديريت آموزش و پرورش ميبد از دانش آموزان خواست امر ورزش و اهميت دادن به آن را جدي بگيرند و به توصيه هاي بهداشتي توجه و اهتمام داشته باشند .
دكتر يزدي رئيس مركز بهداشت  و دكتر انتظاري رئيس شبكه بهداشت و درمان  نيز در سخنان كوتاهي لزوم توجه دانش آموزان را به بهداشت فردي  و ورزش را يادآور شدند .

           بازديد از برنامه هاي فرنگي هنري ترتيب داده شده در كانون شهيد رجايي از جمله سرود ، دكلمه ، شعر ، مقاله  ، اجراي نمايش و صرف صبحانه سلامت از ديگر برنامه هاي بازديد فلاح بود .  

 

 

 

آدرس کوتاه :