رئیس پلیس راهور میبد معرفی شد

رئیس پلیس راهور میبد معرفی شد


به گزارش روابط عمومی رمانداری شهرستان میبد درجلسه شورای ترافیک میبد ازتلاشهای ستوان یکم حسینی رئیس پلیس راهورمیبد قدردانی و ستوان یکم مجیدجعفری به عنوان رئیس پلیس راهورجدید میبد معرفی شد
رئیس پلیس راهور میبد معرفی شد

رجایی فرماندارمیبد  گفت : با افتتاح باند غربی کمربند میبد مشکل شهرستان درحوزه ترافیک و تصادفات رفع شده است و باید درحوزه درون شهری دقت بیشتری شود

 
آدرس کوتاه :