رئيس جديد اداره تعزيرات حكومتي ميبد معرفي شد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه شوراي كميسيون هماهنگي تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد كه با حضورحسيني مديركل سازمان تعزيرات حكومتي استان ، فرماندارواعضاي اين شورا درفرمانداري ميبد تشكيل شد ؛ اززحمات محمدصادق دهقانپورقدرداني و سيد جواد مهديزاده به عنوان رئيس جديد اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد معرفي شد

فرماندارميبد دراين جلسه ضمن قدرداني اززحمات دهقانپورو آرزوي موفقيت براي مهديزاده به قدرت اقتصادي و خريد مردم شهرستان ميبد اشاره كرد وافزود : مردم شهرستان ميبد ازقدرت اقتصادي و خريد بالايي برخوردارهستند و رونق خوبي را درآستانه ايام نوروزي به بازارداده است وقيمت مناسبي كه بازاريان واصناف ميبد دارند حتي بسياري ازشهروندان مركزاستان و شهرستانهاي همجوارهم خريد خود را درشهرستان ميبد انجام مي دهند

رجايي تصريح كرد : بنا براين بايد اعضاي شوراي كميسيون هماهنگي تعزيرات حكومتي شهرستان نظارت بيشتري را دركنترل قيمت ها وبرچسب كالاهاي مورد نيازمردم اعمال كنند تا مردم دراين ايام با مشكلي روبرو نشوند
وي برنظارت مداوم ، قانوني ومحكم تاكيد كرد وافزود : اعضاي كميسيون تعزيرات علاوه برنظارت وكنترل قيمت كالاهاي مورد نيازمردم درحوزه مصالح ساختماني نظيرشن وماسه ، آجروسيمان هم كنترل جدي را به خرج دهند
حسيني مديركل سازمان تعزيرات حكومتي استان هم با تشريح وظايف اين سازمان دركنترل ونظارت واعمال قانون دررسيدگي به پرونده هاي تخلفات درحوزه هاي مختلف بهداشت ودرمان ، تخلفات اقتصادي ، اصناف ، واحدهاي توليدي و قاچاق كالا گفت : هرگونه بي توجهي دراين راستا سازمان را دچارچالش مي كند لذا بايد با دقت بالا هرگونه نگراني ونارضايتي مردم را كم بكنيم
حسيني درادامه با اشاره به برنامه هاي اين سازمان درايام نوروزگفت : 10 شعب سياردرايام نوروزبه طورشبانه روزي جهت رسيدگي به پرونده ها فعال خواهند بود 4 شعب درمركزاستان وبقيه درشهرستانهاي ميبد – اردكان ، طبس وتفت كه درمسيراصلي مسافران نوروزي قراردارند فعاليت خواهند داشت
 
  
 
آدرس کوتاه :