رئيس جديد اداره تبليغات اسلامي شهرستان ميبد معرفي شد

رئيس جديد اداره تبليغات اسلامي شهرستان ميبد معرفي شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد،با حضور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد وفرماندارميبد ، حجت الاسلام مهدي طبا طبايي به عنوان رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان ميبد معرفي شد .
رئيس جديد اداره تبليغات اسلامي شهرستان ميبد معرفي شد

فرماندارميبد دراين مراسم ضمن گرامي داشت هفته دفاع مقدس ، خاطرنشان کرد : انتظارمي رود ؛ اداره تبليغات اسلامي درعرصه مسائل تبليغاتي ، آمادگي حل مسائل مختلف درشهررا داشته باشد .

محمد رضا رجايي تاكيد كرد : تبليغات اسلامي با تعامل و ارتباط تنگاتنگ با دستگاههاي فرهنگي و مراكزآموزش عالي سطح فرهنگ عمومي و ديني شهرستان را تقويت كنند.
وي درادامه تامين نيروي انساني و تجهيزامكانات اداره تبليغات اسلامي ميبد را خواستارشد .
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد  نيزدراين مراسم گفت : اگربتوانيم براي هفته دفاع مقدس وبازگشايي مدارس عنوان مشتركي پيدا كنيم؛ مي توانيم بگوييم همه ما مرزبان و مرزداريم.
 حجت الاسلام كوهستاني تصريح كرد : دريك برهه ايي مرزداري ، حفظ مرزهاي جغرافيايي كشوربود و امروز، مرزداري كشور از طريق فكر، عقيده و ارزشهاي ديني درجامعه بايد حفظ شود .
وي با اشاره به فضاي مجازي رسانه ها و جنگ نرم دشمن گفت : امروزسلاح هاي جديد تحت عنوان ماهواره ، اينترنت و با روشهاي بسيارنرم داخل خانه هاي تك تك ما آمده است كه وظيفه متوليان فرهنگي درمقابله با آن بسيارسنگين خواهد شد .
 حجت الاسلام كوهستاني خاطرنشان كرد : براي مبارزه با جنگ نرم دشمن بايد با برنامه و تعامل حركت كنيم و ازموازي كاريها صرف نظركنيم و حركت هاي تخريبي دشمن را با هماهنگي خنثي كنيم .
درپايان اززحمات حجت الاسلام عباسعلي قدرتي سرپرست اداره تبليغات شهرستان ميبد قدرداني وحجت الاسلام مهدي  طبا طبايي بعنوان رئيس جديد اين اداره معرفي شد.
آدرس کوتاه :