رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان ميبد راهدار نمونه كشوري شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : حميد ذاكري رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان ميبد لوح تقدير خود را از دست وزير راه و شهرسازي دريافت نمود .


با توجه به اينكه همه ساله از بين مديران راهداري كشور ، راهدار نمونه انتخاب مي شود امسال از استان يزد حميد ذاكري به عنوان راهدار نمونه استان به كشور معرفي گرديد كه طي جلسه اي كه در سالن همايشهاي صدا و سيما و با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار شد وي لوح تقدير خود را دريافت نمود .
در اين مراسم همچنين مهندس رضايي مديركل راه و شهر سازي و مهندس ذاكر معاونت راهداري اداره كل راه و شهرسازي نيز حضور داشتند .
 
آدرس کوتاه :