رئيس اداره بهزيستي ميبد : ازاجراي طرح مناسب سازي خبرداد

رئيس اداره بهزيستي ميبد : ازاجراي طرح مناسب سازي خبرداد


درجلسه توان بخشي كه با حضور حجت الاسلام والمسلمين اعرافي، نماينده مردم تفت و ميبد ، فرماندار و جمعي ازمسئولين دربيت آيت الله اعرافي تشكيل شد ؛ رئيس اداره بهزيستي ميبد ازاجراي طرح مناسب سازي خبرداد .
رئيس اداره بهزيستي ميبد : ازاجراي طرح مناسب سازي خبرداد

سيد محسن فلاح با اشاره به ماده 2 قانون حمايت ازمعلولين گفت : كليه وزارت خانه ها و سازمانها موظفند درطراحي و ساخت وسازساختمان و اماكن عمومي امكان دسترسي و بهره مندي معلولان را فراهم كنند .

وي افزود : شهردارميبد نيزدرصورت امكان درصدور مجوزاحداث و پايان كارو معماري استاندارد هاي تخصصي نظارت نمايد .

نماينده مردم تفت و ميبد نيزبا اشاره به قانون جامع معلولين ، اين قانون را خوب ارزيابي كرد و افزود : به علت عدم اجراي اين قانون تذكرات مكرربه دولت انجام گرفته و انتظارمي رود با سازماندهي و فرهنگ سازي عملي شود .

سيد جلال يحيي زاده همچينين اظهارداشت : بايد مسيرها و پيادروها براي معلولين ، سالمندان و اقشاربيمارمناسب سازي شود .

فرماندارميبد نيزتاكيد كرد : نظام دستگاهها و مسئولين نظام مهندسي با  نظارت جدي درساختمانهاي جديد بايد امكان دسترسي معلولين را فراهم كنند .

آدرس کوتاه :