فرماندارميبد

رفع مشكلات شهر بايد دغدغه همه مسئولين باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندار ميبد درجمع مسئولين ادارات ونهادهاي اين شهرستان كه درمحضردرس اخلاق آيت الله اعرافي حضورداشتند باگرامي داشت شانزدهم آذرروزدانشجو، اين ايام را فرصتي براي آشنايي دانشجويان ونسل جوان با مباني وارزشهاي اسلامي وانقلاب خواندند وافزودند: بايد درهمه نشست ها وهمايش ها ، فضاي آشنايي نسل جوان با دستاوردهاي انقلاب فراهم شود ومسئولين دربرنامه ريزي هاي خود براين مقوله اهتمام بورزند
فرماندارميبد

محمدرضا رجائي درادامه با اشاره به مقوله جذب بودجه واعتبارات سال 92 گفت : ازعملكرد برخي ازادارات درجذب اعتبارات به شدت گله منديم چرا كه دربودجه سال 91 ،‌جذب اعتبارات از سوي برخي ازادارات بسيار ضعيف بود

وي اظهاراميدواري كرد : ادارات درجذب بودجه سال 92 فعاليتشان را دوچندان كنند
فرماندارميبد دربخش ديگرازسخنان خود برتوجه ويژه به بخش ندوشن وتحقق نيازهاي مردم اين منطقه درعرصه هاي مختلف تاكيد كرد وافزود: دراين زمينه كم كاري هيچ يك ازمسئولين را نمي پذيريم .

رجائي تكريم ارباب رجوع ، توجه به چالش هاي شهرنظيرآسيب هاي استفاده ازماهواره ، فضاهاي مجازي ، حضوراتباع بيگانه ، مشكلات دانشجويي وكارگري ، عدم برخورداري ازفضاهاي تفريحي ، عدم ساماندهي حمل ونقل ، محروميت برخي محلات ازجمله شهيديه ، ده آباد وشاه جهان آباد ، ترافيك شديد درون شهري ،‌عدم جديت برخي ازدستگاه ها درصيانت ازفضاي سبز،باغات واراضي ، افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي ، فاصله شديد طبقاتي ، آلايندگي هاي زيست محيطي وبيكاري فارغ التحصيلان را بخشي ازمشكلات اين شهرستان برشمرد وتصريح كرد : بايد اين چالشها ومشكلات دغدغه همه مسئولين باشد

آدرس کوتاه :