رسيدگي به شكايات

رسيدگي به شكايات


شهروندان محترم می توانند از طریق این قسمت،مشکلات،انتقادات،شکایات احتمالی از نحوه خدمت رسانی دستگاههای اجرایی شهرستان و سئوالات و پیشنهادات سازنده خود در ارتباط با مسائل شهرستان را اعلام و پاسخ مربوطه را دریافت نمایند. براي ارسال پيام درج موارد زير ضروري است : 1- نام خانوادگي 2-آدرس پست الكترونيك 3-موضوع 4-متن پيام پس از ارسال پيام برنامه يك كد رهگيري به شما مي دهد . براي دريافت پاسخ كد رهگيري را نزد خود نگهداريد و در روزهاي بعد جهت دريافت پاسخ( در صورت جواب داده شدن توسط مسئولين) از قسمت دريافت پاسخ اقدام فرمائيد.
رسيدگي به شكايات
شهروندان محترم می توانند از طریق این قسمت،مشکلات،انتقادات،شکایات احتمالی از نحوه خدمت رسانی دستگاههای اجرایی شهرستان و سئوالات و پیشنهادات سازنده خود در ارتباط با مسائل شهرستان را اعلام و پاسخ مربوطه را دریافت نمایند.
براي ارسال پيام درج موارد زير ضروري است :
1- نام خانوادگي
2-آدرس پست الكترونيك
3-موضوع
4-متن پيام
پس از ارسال پيام برنامه يك كد رهگيري به شما مي دهد . براي دريافت پاسخ كد رهگيري را نزد خود نگهداريد و در روزهاي بعد جهت دريافت پاسخ( در صورت جواب داده شدن توسط مسئولين) از قسمت دريافت پاسخ اقدام فرمائيد.
آدرس کوتاه :