رجائي از خانواده بناپورعيادت نمود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در پي حادثه دلخراش تصادف اتوبوس حامل مسافران تهران يزد و درگذشت مرحومه عاطفه بنا پورو مجروح شدن پدر ايشان ، رجائي فرماندار ميبد با حضور در منزل بناپور ضمن عيادت از ايشان مصيبت وارده را به وي و خانواده اشان تسليت گفت .


محمد بنا پور كارمند شبكه بهداشت و درمان و مرحومه عاطفه بنا پور دانشجوي دبيري دانشگاه امام صادق (ع) تهران بود  

آدرس کوتاه :