فرماندار ميبد :

راهيان نوربهترين فرصت براي شناخت عمق جنگ تحميلي است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد بيان داشت معرفي حماسه بي نظير مردم ايران و مردان خدا ترس در دفاع از كشور در جنگ تحميلي را بايد به بهترين شكل انجام شود ، كه يكي از راهها همين تشكيل كاروان راهيان نور مي باشد .
فرماندار ميبد :


ايشان فرصت خوب با دانش آموزان را براي دست اندركاران غنيمت شمرد و افزود : در 4 روزي كه اين عزيزان را در اختيار داريد با استفاده از افراد با ذوق كاردان و خوش بيان ، كارآمد  و خبرگان جنگ مي توان بسياري از باورهاي ديني آنها  و همچنين نگرش آنها نسبت به عمق جنگ تحميلي و رشادتهاي ارتش و سپاه را تدوين كرد و در اينت راستا ممكن است مسير حركت زندگي  اين عزيزان تغيير كند .
روحانيت معزز مي توانند در اين اردوها به افزايش علوم ديني و اعتقادي  دانش آموزان كمك نمايند .
  در اين جلسه اسعدي  مدير آموزش و پرورش در خصوص طرح راهيان نور دانش آموزان شهرستان ميبد توضيحاتي را ارائه نمود و كسب رتبه برتر استاني در دو سال گذشته سخن گفت كه بر اساس ارزيابي بسيج ناحيه مقاومت استان رتبه بندي و ارائه گرديده  .  
ايشان برنامه ريزي صحيح ، نظم انظباط و حضور مسئولان در اين مراسم را از دلايل موفقيت اين طرح و كسب رتبه برتر استان دانست .
زارح فرماندهي بسيج ناحيه مقاومت شهرستان ميبد نيز در اين جلسه اشاره داشت : بر اساس نظرات كارشناسان ، سپاه به اين نتيجه رسيده كه  اردوي راهيان نور به جاي كلاسهاي عملي آموزش دفاعي برگزار شود و اين طرح در سراسر كشور در حال برگزاري است .
ايشان ادامه داد : استقبال دانش آموزان از اين طرح بسيار خوب بوده .  
      
آدرس کوتاه :