ديدارمديركل امورمالياتي استان با امام جمعه ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : امام جمعه ميبد دراين ديدارضمن قدرداني ازفعاليت ها وخدمات اين اداره به اهميت وجايگاه ماليات درجامعه پرداخت وافزود: اداره ماليات رسالت خطيري بردوش دارد وبايد دراين راستا برنامه هاي دقيق وجامع اي را بكاربگيرد .


آيت الله اعرافي با بيان اينكه كشور بايد ازطريق ماليات اداره شود و وابستگي ها به برخي منابع وذخائررا بايد كاهش داد تصريح كرد : البته بايد درتعيين ماليات ،‌شرايط اقشاركم درآمد را درك كرد .
وي درادامه با اشاره به مشكلات شركت فولاد ميبد هم گفت : شركت فولاد ميبد يكي ازدغدغه هاي مهم مردم ومسئولين شهرستان ميبد است كه خوشبختانه با پي گيري هاي مجدانه مرحوم حجت الاسلام يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي ، فرمانداروسايرمسئولين با حضورچند سرمايه گذار اين مشكل درحال رفع شدن است وبه زودي مسائل مالي اين شركت مرتفع خواهد شد .
سيد رضا نوربخش مديركل امورمالياتي استان هم دراين ديداربا اشاره به عملكرد سال گذشته اين اداره گفت : درسال گذشته 88 درصد ازدرآمدهاي پيش بيني شده درشهرستان ميبد وصول شده است كه سهم ماليات هاي مستقيم 273 ميليارد ريال و ماليات بركالا وخدمات ارزش افزوده 64 ميليارد ريال بوده است.

نوربخش حفظ كرامت ارباب رجوع ورعايت عدالت مالياتي وآموزش موديان را ازالوليت هاي اين اداره بيان كرد وافزود: اين دستورالعمل به كليه ادارات ماليات سطح استان اعلام شده است .

آدرس کوتاه :