ديدارفرماندارميبد با آزادگان سرافراز8 سال دفاع مقدس


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد ، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ومسئولين بنياد شهيد وامورايثارگران ميبد به مناسبت بيست وششم مرداد سالروزبازگشت آزادگان به ميهن اسلامي با تعدادي ازآزادگان عمليات هاي مقدماتي والفجر، بدرو فتح المبين ديداروازصبرواستقامت آنها تجليل كرد

حاج مجيد دهقاني جوانترين آزاده كشور،حاج عباس زارع زاده ومحمدهقاني ازجمله آزادگاني بودندكه دراين ديدارخاطراتي ازدوران دفاع مقدس وايثارورشادت هاي رزمندگان اسلام در آن دوران را بيان كردند

فرماندارميبد دراين ديدارآزادگان را مايه سرافرازي وافتخارملت بزرگ ايران دانست وافزود: ايثاروفداكاري اين عزيزان هرگزازذهن ملت ايران پاك نمي شود

رجائي درادامه مسائل ومشكلات آزادگان سرافرازرا ازنزديك جويا وازبيناد شهيد وامورايثارگران خواست تمام توان خود را درحل مسائل ومشكلات اين يادگاران 8 سال دفاع مقدس به كاربگيرند

آدرس کوتاه :