ديداربا خانواده هاي شهداي ارتش درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، به مناسبت بيست ونهم فروردين روزارتش جمهوري اسلامي ايران وبزرگداشت حماسه آفريني هاي دلاورمردان نيروي زميني ارتش ، فرماندارميبد ، فرماندهان نظامي وانتظامي و رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران شهرستان ميبد درقالب 10 اكيپ با خانواده هاي 33 شهيد ارتش درشهرستان ميبد ديداروضمن ارج نهادن به مقام ولاي شهداي ارتش ازآنها دلجويي كردند

فرماندارميبد دراين ديدارخانواده هاي شهداء را يادگاران شهدا وافتخارملت بزرگ ايران دانست وگفت : حقيقتا خانواده هاي شهدا سرمايه بزرگ براي كشورهستند

حسين پوررئيس بنياد شهيد وامورايثارگران شهرستان ميبد هم رسيدگي به خانواده هاي شهدارا وظيفه بنياد برشمرد وافزود : خانواده شهداهرگونه مشكلي داشته باشند بنياد براي مرتفع كردن مشكلات آنها با جان ودل عمل مي كند
خانواده هاي شهداهم دراين ديدارها ضمن آرزوي فرج ولي عصرو سلامتي مقام معظم رهبري ازتوجه مسئولين به خانواده هاي شهدا قدرداني كردند و گوشه اي ازخاطرات فرزندان خود را دراين ديداربا مسئولين ورق زدند
آدرس کوتاه :