با حضور معاون فرماندار :

دومين جلسه كميته جامع ايمن تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : دومين جلسه مناسب سازي (كميته جامع ايمن ) در محل فرمانداري ميبد تشكيل شد .
با حضور معاون فرماندار :


مهندس فلاح با اشاره به تصميمات اين جلسه بيان داشت : در اين جلسه راهكارهاي حركت به سمت جامعه ايمن و تأمين زيرساختها حل مشكلات و مسيرحركتي ادارات كه بايد طي نمايند مورد بررسي قرار گرفت . ليست رابطيني كه با كميته مي بايست در ارتباط باشند تهيه گرديد .
وي همچنين ادامه داد  كارشناس رابط مشخص گرديده اند ، بانك آمار و مجموعه كارهايي كه ادارات بايد انجام مي دادند به صورت ريز ديده شد . اصلي ترين موضوع جلسه جمع آوري آمار و اطلاعات شاخص پنج ساله بود كه مي بايست صورت مي گرفت و اين اطلاعات جمع بندي شده و ميزان رشد و اعتلا در بخش سلامت بررسي كنيم كه در اين ارتباط اداره بهزيستي گزارش جامع و خوبي را ارائه دادند .  
آدرس کوتاه :