باحضور فرماندار ميبد :

دومين المپياد تنيس روي ميزبانوان استان با معرفي برترين ها درميبد پايان يافت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : با حضورفرماندارميبد واعلام برترين ها دومين المپياد ورزشي دارالعباده دررشته تنيس روي ميزبانوان استان كه درسالن ورزشي شهيد شيرودي ميبد برگزارشد به كارخود پايان داد .
باحضور فرماندار ميبد :


دراين دوره ازمسابقات كه به صورت تيمي وانفرادي برگزارشد درتيمي شهرستان هاي بافق ، يزد وابركوه به ترتيب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنين درانفرادي هم مينا زعيميان ازبافق  با پشت سرگذاشتن حريفان خود به مقام اول رسيد ،‌محدثه حاج عليخاني ازيزد  مقام دوم را كسب كرد ورضيه كارگران وعارفه سادات حسيني هم مشتركا به مقام سوم رسيدند.
تيم شهرستان ميبد هم دراين دوره ازمسابقات مقام چهارم را به دست آوردند.

تعدادي ازشركت كنندگان هم درحاشيه اين مسابقات ضمن رضايت خود ازميزباني شهرستان ميبد دردومين المپياد تنيس روي ميزبانوان استان ، سطح مسابقات را بسيارخوب ارزيابي كردند.

آدرس کوتاه :