فرماندارميبد :

دهه فجرفرصتي براي رصد تهديد ها وچالش هاي پيش روست


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : رجائي فرماندارميبد درجلسه هماهنگي دهه مبارك فجربا تحليل تاريخ درخشان انقلاب اسلامي گفت : درشرايطي كه غربي ها براين باوربودند كه حكومت شاهنشاهي ايران ريشه استواري دراعماق زمين دارد انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد .
فرماندارميبد :


وي يادآور شد : در آن ايام حكومت بر جان و مال و ناموس ملت به دست نشاندگي امريكا در ايران مديريت مي كرد و رژيم پهلوي صرفا نقش ژاندارم غربي ها در منطقه براي حفاظت و صيالنت از منافع غرب و در رأس آن امريكا برعهده داشت از طرف ديگر وظيفه سكوب انقلاب هاي ضد صهيونيستي را و همه نوع اعتراضات ديني را ايفاء مي كرد . در زمان طاغوت كشور در دست 60 هزار مستشار آمريكايي بود و با توجه به اهدافي كه خودشان در سر داشتند به پيش مي بردند .
وي گفت : هر صبح شنبه شاه  موظف بود به حضور سفير وقت امريكا برود و گزارشات خودش را داشته باشد و از توصيه هاي آنها استفاده كند و اول شخص مملكت از خود اختياري نداشت .
امام راحل (رض) كه انقلاب خود را از سال 42 آغاز نمود در 19 دي ظرفيت بروز همه استعداها و اعتراضات عمومي مردمن در قم را مديريت كرد و انقلاب اسلامي در شرايطي كه اساسا تصور نمي كردند و در 22 بهمن 57 به ثمر نشست . علت اصلي اين بود كه دكترين انقلاب اسلامي نه شرق را قبول داشت  و شرق را و فقط اتكاي آن به خداوند بود . در تمامي قيامها بايد از حمايت شرق و يا غرب برخوردار مي شد در حالي كه انقلاب اسلامي تنها با اتكا به خداوند بنيان نهاده شد .
وي يادآور شد : در اول انقلاب شرق و غرب تمامي امكانات خود را براي ضربه زدن و از بين بردن اين نهضت به كار بردند از جمله حزب توده ،  منافقين ، كوموله و دهها گروهك را مسلح كردند و در مقابل انقلاب قرار دادند و همچنين در كنار اينها قائله هاي تركمن صحرا ، حزب خلق مسلمان در تبريز ، سيستان و بلوچستان و اهواز  را به راه انداختند تا مرزهاي ما را نا امن كنند . چندين كودتا از جمله واقعه طبس و نوژه هم نتوانست در مقابل عزم و اراده انقلاب بايستد .
و در ادامه با حمايت غرب و به سركردگي امريكا صدام را در جنگ عليه جمهوري اسلامي تجهيز نمودند و براي 8 سال با ايران جنگيدند .
رجايي با بيان اينكه انقلاب اسلامي حاصل خون 200 هزارشهيد است كه به دست ما رسيده است تصريح كرد : ما كه داعيه داراين ميراث غني وخون شهدا هستيم وفرصت طلايي درجهت خدمت صادقانه  به مردم را پيدا كرده ايم بايد پاسخگو باشيم .
وي با بيان اينكه دشمن فروع مايه با نهايت گستاخي وبا استفاده ازجنگ نرم درقالب فضاهاي مجازي ، اينترنت ، ماهواره درصدد مخدوش كردن باورهاي ديني و ضربه زدن به نسل نوجوان وجوان است گفت :  دستگاههاي فرهنگي ومسئولين چقدرتوانسته اند نسل نوجوان وجوان را كه انقلاب را نديده اند وظلم وبي ديني رژيم وابسته به غرب را لمس نكرده اند با دين وانقلاب ودستاوردهاي خون شهدا آشنا كنند.

فرماندارميبد خاطرنشان كرد : امروزنسل نوجوان وجوان ما درمقابل صدها كانال ماهواره ايي مسموم قرارگرفته ودشمن به دنبال جدا كردن آنها ازبدنه اسلام است ودهه فجرفرصت بزرگي براي ما است كه با نيم نگاهي به گذشته ،حال وآينده ، تهديدها وچالش ها را به خوبي رصد كنيم .

 

 

آدرس کوتاه :