فرماندارميبد

دهه امامت وولايت بايد برجسته ترازگذشته برگزارشود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه بزرگداشت دهه امامت وولايت گفت : امسال دهه امامت وولايت بايد برجسته تروباشكوهترازگذشته برگزارشود
فرماندارميبد

رجايي گفت :  پيامبراسلام وائمه اطهارموجب افزايش ظرفيت شناخت باورها وايمان قلبي نسل نوجوان وجوان ما نسبت به افكاربلند پيامبروائمه اطهاروهمچنين شناخت توطئه هاي شيطان بزرگ مي شود

ازپنجم تا چهاردهم آبانماه سال جاري به عنوان دهه امامت وولايت نامگذاري شده است
محمد رضا رجايي درادامه  با اشاره به توهين اعيادي استكباروصهيونيسم جهاني به مقام ولاي امام هادي واهانت به ساحت مقدس پيامبرگرامي اسلام درسال جاري ، توليد فيلم موهن ونسبت دادن آن به پيامبرگرامي اسلام را نشانه عمق ناداني و كج فهمي سازندگان اين فيلم بيان كرد وافزود : به وضوح پيداست كه استكبارو صهيونيسم جهاني پشت پرده اين نوع حماقت ها هستند و به هنگام مورد اعتراضات گسترده امت اسلام مواجه شدند
فرماندارميبد راه نجات مسلمانان را دروحدت ويكپارچگي مسلمانان دانست وافزود : مسلمانان جهان بايد با تقويت وحدت ميان خود دربرابراختلاف افكني بيگانگان ايستادگي كنند
حجت الاسلام طباطبايي رئيس اداره تبليغات اسلامي هم دراين جلسه با اشاره به دست اندازي هاي استكباردربيداري هاي اسلامي منطقه و اهانت به امام هادي و پيامبراسلام گفت : چگونه است كه غرب كوچكترين اجازه تحقيق درباره هولوكاست كه درجنگ دوم جهاني ميليون ها يهودي دراتاق هاي گازكشته شدند را نمي دهد اما تهيه فيلم موهن واهانت به مقدسات اسلامي را آزادي بيان تلقي مي كند
آدرس کوتاه :