معاون فرماندارميبد

دفن مناسب زباله يكي ازمقوله هاي مهم در سلامت جامعه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : معاون فرماندارميبد درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان كه با حضوردادستان ، شهرداروشوراي شهردرفرمانداري ميبد برگزارشد ؛ برساماندهي ودفن مناسب زباله هاي شهرستان تاكيد كرد .
معاون فرماندارميبد


مهندس عليرضا فلاح دفن مناسب وبهداشتي زباله ها را يكي ازمقوله هاي مهم درسلامت جامعه برشمرد وافزود: شهرداري بايد درجمع آوري ودفن صحيح زباله ها درمحوطه مشخص نظارت وكنترل داشته باشد.
فلاح زباله هاي خانگي را عامل شيوع انواع بيماريها، هجوم حيوانات موذي  وتخريب محيط زيست خواند وافزود : متاسفانه انباشته شدن زباله هاي خانگي درشرق ميبد موجب نگراني واعتراض مردمي ومحيط زيست شده است .
وي ازمكان يابي براي دفن صحيح زباله درشهرستان ميبد خبرداد وافزود: پس ازبازديد ميداني براي حل مشكل زباله ها،‌ محوطه ايي را درشهرستان به اين مقوله اختصاص دهيم تا زباله ها به صورت بهداشتي دفن شود.
آدرس کوتاه :