دفتر فناوري اطلاعات ICT شهرك صنعتي ميبد راه اندازي شد .

دفتر فناوري اطلاعات ICT شهرك صنعتي ميبد راه اندازي شد .


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد، در راستاي سياستهاي شركت سهامي مخابرات ...
دفتر فناوري اطلاعات ICT شهرك صنعتي ميبد راه اندازي شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد، در راستاي سياستهاي شركت سهامي مخابرات مبني بر ارائه خدمات به روستاها و شهرك هاي صنعتي دفتر فناوري اطلاعات ICT شهرك صنعتي ميبد با هزينه اي بالغ بر يكصد ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

دفاتر ICT به ارائه خدمات مخابراتي، اينترنت، و امورات پستي ، پست بانك و خدمات بيمه اي مي پردازند .

شايان ذكر است در حال حاضر 522 فقره تلفن ثابت در شهرك صنعتي ميبد مشغول به كار مي باشند و پيش بيني مي شود تا پايان سال 88 اين تعداد به يك هزار شماره افزايش يابد .

آدرس کوتاه :