معاون فرماندارميبد

دستاوردهاي انقلاب بايد دردهه فجربه نسل جوان بازگوشود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، نشست شوراي اداري شهرستان ميبد با حضورمسئولين استان ، معاون فرماندارميبد ، وجمعي ازروساي ادارات درسالن اجتماعات ميبد برگزارشد
معاون فرماندارميبد

مهندس فلاح معاون فرماندارميبد دراين نشست با اشاره به نزديك شدن به ايام دهه مبارك فجروسي وچهارمين سالگرد انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي ايران برفراهم كردن زمينه هاي حضورمردمي دراين ايام تاكيد كرد وافزود : امروزاستكبارازموج بيداري مردم منطقه كه نشات گرفته ازانقلاب اسلامي ايران است سخت دچارنگراني است

فلاح با بيان اينكه همه روساي دستگاهها به عنوان صاحبان نظام وانقلاب بايد به همراه خانواده خود درمراسم باشكوه ايام الله دهه فجرشركت كنند تصريح كرد : اين ايام فرصت مناسبي است تا دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي به نسل جوان ومردم بازگو شود
معاون فرماندارميبد درادامه با اشاره به تغييرمديريت هاي برخي ازادارات درشهرستان گفت: يكي ازراههاي ايجاد خلاقيت و روحيه مديريتي ، همين تغييرات دربدنه دستگاههاست تا با راهبردهاي جديد وبرنامه ريزي هاي مناسب نقاط ضعف وقوت درهراداره بازنگري شود
فلاح حذف نگاه سيستمي درادارات و جامع نگري به مجموعه شهرستان وتشكيل اتاق فكررا براي عبورازمرحله سنتي و گام گذاشتن به مراحل رشد وشكوفايي شهر دركليه امورشهري واجتماعي با هدف توسعه پايدار ضروري خواند وافزود : براي برون رفت مديران ازوضعيت روزمره گي بايد استراتژي هايي با اهداف جديد درتغييررويكرد درارتقاء وضعيت عمومي شهرصورت پذيرد
وي دربخش ديگرازسخنان خود با اشاره به فعاليت هاي ادارات صنعت معدن وتجارت ،تعزيرات حكومتي واصناف هم گفت : درشرايط فعلي كه به دليل تحريم هاي اقتصادي دشمنان نظام، قيمت برخي ازاقلام وكالاها دربازار بالارفته وعده اي سودجوهم دراين فرصت پيش آمده برگراني كالاهاي مورد نيازمردم دامن مي زنند بايد نظارت وكنترل بيشتري دربازاربه كارگرفته شود كه دراين راستا هم گشت هاي مشترك ادارات ذي ربط فعاليت خوبي داشته اند
معاون فرماندارميبد درادامه با ارائه گزارشي ازوضعيت عمراني شهرستان ميبد درسال جاري هم گفت : فعاليت هاي خوبي درزمينه مسكن مهر،مسكن بهزيستي ، تكميل مسجد ومدرسه مسكن مهر، دوبانده شدن ورودي شهرستان ازكمربندي غربي و احداث ميدان دانشگاه جامع ، احداث مجتمع كارگاههاي مزاحم شهري ، مرمت خانه هاي تاريخي وگردشگري ، تكميل طرح  منطقه نمونه گردشگري تا كنون انجام گرفته است
معاون فرماندارميبد درادامه با اشاره به جذب صد درصدي اعتبارات كارگروه توسعه بخش كشاورزي و ستاد بحران گفت :با پي گيري هاي انجام شده شهرستان ميبد توانست صدرصد 2/8 دهم ميليارد تومان اعتبارات كارگروه بخش كشاورزي را جذب كند همچنين اعتبارات ستاد بحران دردومرحله كه درمرحله اول 19 پروژه به مبلغ 1 ميليارد تومان و 550 ميليون تومان و درمرحله دوم 25 پروژه به مبلغ 1 ميليارد تومان و 917 ميليون تومان بود را جذب كند
فلاح همچنين افزود : درحل معضل ترافيك وجلوگيري ازحوادث ترافيكي هم گامهاي خوبي درشهرستان ميبد برداشته شده است كه ازجمله ، تصويب طرح جامع حمل ونقل شهري ، يكطرفه كردن خيابان مهرجرد ، ساماندهي نقاط حادثه خيز، ايجاد ميادين درنقاط مختلف شهر، رفع مشكلات كمربند غربي ونصب تابلو وايجاد رمپ دسترسي محورهاي برون شهري ، تكميل وانتقال ادارات به سايت جديداداري وتكميل شبكه دولت درشهرستان بخشي ازامورزيربنايي است كه كاهش ترافيك شهري را به همراه خواهد داشت
آدرس کوتاه :